Tag: tình yêu

Trái tim

Trái tim bạn chứa đựng những gì

Trong chúng ta ai cũng có trái tim nhưng không phải trái tim của người nào cũng giống người nào đúng không? Chúng ta không ai sống mà không cần đến trái tim đúng không? Bạn cần trái tim, tôi…


Tình yêu đẹp của vợ chồng già

Tình yêu huyền thoại của cha và mẹ

Có nhiều người hỏi tôi rằng sao thấy cha tôi thương mẹ tôi nhiều vậy? Nhiều người còn nói mẹ tôi có phúc mới gặp được cha tôi. Nhiều người còn hỏi tôi thế có thấy cha mẹ tôi hay…