Tag: tận hưởng hạnh phúc

Hạnh phúc ở hiện tại

Hạnh phúc là ở hiện tại

Giây phút hiện tại là giây phút tuyệt vời nhất nhưng phần lớn chúng ta ít nhận ra được. Chúng ta thường hoài niệm về quá khứ và tiếc gì những gì đã qua, những gì đã không làm, những…