Tag: sữa non alpha lipid lipid

Sữa non là sữa gì

Sữa non colostrum là tặng phẩm đầu tiên nuôi sống trẻ nhỏ và các loài động vật có vú. Trước khi sinh, ngay từ trong bụng mẹ, trẻ nhỏ đã nhận được các yếu tố miễn dịch thông qua nhau thai….