Tag: song hanh phuc

Bạn đang sống hay tồn tại

Bạn đang sống hay tồn tại

Khi hỏi một ai đó đang sống hay tồn tại họ cũng không dám trả lời và cũng không trả lời được. Bởi ai cũng biết con người sinh ra là để được sống mà thế nhưng họ không dám…


Ý nghĩa của việc làm từ thiện

Khi tham gia thiện nguyện tức là bạn dùng thời gian, của cải của mình để đóng góp cho cộng đồng, xã hội.  Trong vũ trụ luôn có quy luật nhân – quả, cho – nhận vận hành dù rằng…


Vì sao chúng ta phải sống đẹp

Chúng ta cần sống đẹp để chúng ta hạnh phúc hơn. Sống đẹp và cống hiến cho chúng ta thấy cuộc đời này giá trị và đời sống ta ý nghĩa hơn. Sống đẹp cho ta sự bình an trong…


Phần lớn mọi người sống không hạnh phúc

Phần lớn mọi người đều sống không hạnh phúc

Khi được trò chuyện với nhiều người thì tôi mới hiểu được rằng đa phần mọi người sống không hạnh phúc. Chúng ta thường mong cầu và đòi hỏi quá nhiều và luôn thấy không đủ, vì không đủ, không…