Tag: Hướng dẫn thanh toán sữa non alpha lipid

Hướng dẫn thanh toán

Quý khách hàng có thể chọn 3 cách thanh toán sau: Khi mua sữa non alpha lipid hoặc alpha lipid colostem và alpha lipid bee venom của thanh hương shop phân phối! 1. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng công…