Tag: cảm ơn cuộc đời

Cảm ơn cuộc sống

Cảm ơn cuộc sống

Cám ơn cha mẹ đã sinh con ra trên cõi đời để con có dịp trải nghiệm và tận hưởng thế giới tươi đẹp này. Cám ơn cha mẹ sinh con ra lành lặn có đầy đủ mắt, mũi, miệng,…


Cảm ơn mỗi ngày để sống khỏe mạnh

Đầu tiên chúng ta cám ơn ba mẹ chúng ta đã mang chúng ta đến với thế giới này. Cám ơn tình yêu thương mà ba mẹ đã giành cho chúng ta. Trong tất cả chúng ta mỗi người mỗi…