Tag: cach giam uu phien

Đổi hờn trách lấy hạnh phúc

Thông thường chúng ta chưa hạnh phúc vì chúng ta còn đòi hỏi và trách móc quá nhiều. Có việc gì không đúng theo ý ta thì ta cứ trách móc hỏi tại sao vậy? Cuộc sống luôn thiên biến…