Tag: bí quyết sống khỏe

Sống vị tha và bao dung

Cuộc sống không ai hoàn hảo cả. Dù là mình hay người khác điều cũng không thể tránh khỏi sai lầm được vì vậy ta cần rộng lượng và bao dung cho đời thanh thản. Tha thứ cho người, tha…